تبلیغات
سامانه ایران صنعت - لیست شرکتهای خدماتی

مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی
 

 

آیا شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کرده اید تا مخاطبین آسانتر و سریعتر شما را بیابند؟

آیا در جستجوی لیست بانک اطلاعات شرکتها و صنایع هستید؟

آیا می خواهید خدمات و محصولات خود را با استفاده از سرویس ایمیل مارکتینگ صنعتی به هزاران متخصص و صنعتگر اطلاع رسانی کنید؟

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید

شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کنید

لیست بانک اطلاعات ایران صنعت را دریافت کنیدخدمات و محصولات خود را به صنعتگران اطلاع رسانی کنید

                                       


iran-sanaat.mihanblog.com
iran-sanaati.mihanblog.com
iran-sanaye.mihanblog.com

 

 
iranesanati.mihanblog.com
irane-sanati.mihanblog.com
iranesanaati.mihanblog.com
irane-sanaati.mihanblog.com
iranisanat.mihanblog.com
 
iranisanaat.mihanblog.com
iran-sanaaye.mihanblog.com
www.iransanat.org
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/InfoBank.asp
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/Emailing.asp
http://emailing.mihanblog.com
 

 

 slate this page May 4, 2013 - 14. ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان از ﺗﺎرﻳﺦ 1392/01/01 ﻟﻐﺎﻳﺖ 1392/09/30. ردﻳﻒ. ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ. ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﻳﻴﺪ. ﺻﻼﺣﻴﺖ در. ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﻲ. ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺪﻳﺮ ... [PDF]اسامی شركتهای خدماتی تایید صلاحیت شده در سال 92 kordestan.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/.../30963_orig.pdf Translate this page Aug 18, 2013 - اﺳﺎﻣﻲ ﺷﺮﻛﺘﮭﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪه در ﺳﺎل. ٩٢. ﮐﺪ. ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ. : - 1. اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ. -2. ﺗﻌﻤﯿﺮ و. ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﺠﻬﯿﺰات. -3. اﻣﻮر آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ و رﺳﺘﻮران. -4. [PDF]ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان از ﺗﺎرﻳﺦ 1392/01/01 ﻟﻐﺎﻳﺖ tehran.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/.../78237_orig.pdf Translate this page Nov 1, 2015 - 16. ﻟﻴﺴﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان از ﺗﺎرﻳﺦ 1392/01/01 ﻟﻐﺎﻳﺖ 1394/08/20. ردﻳﻒ. ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ. ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﻳﻴﺪ. ﺻﻼﺣﻴﺖ در. ﻛﻤﻴﺘﻪ اﺳﺘﺎﻧﻲ. ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺪﻳﺮ ... [PDF]ﻓﻬﺮﺳﺖ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ دارای ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ و ر clsw.ir/Portals/0/ravbetkar01/تائید%20صلاحیت%20شده%2091.pdf دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﭘﺎﻳﺎن اﻋﺘﺒﺎر ، رﺗﺒﻪ و ﻛﺪﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارای ﻋﻼﻣﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد ﭘﻴﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاداد ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎری ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺪون ﮔﻮاﻫﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ... لیست تایید صلاحیت (قبل از 92) - .:انجمن صنفی شرکت های خدماتی ... www.asenf.com/fa-IR/PageDetails.aspx?p=1 Translate this page ... استان در انجمن · تمدید تفاهم نامه تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی ... مناقصه. لیست تایید صلاحیت (قبل از 92), - ۱۳۹۲ سه شنبه ۷ آبان 4:33:53 PM ... .:انجمن صنفی شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی استان ... asenf.com/ Translate this page لیست تایید صلاحیت (قبل از 92) · راهنمای کدهای فعالیت ... ۱۳۹۵ سه شنبه ۳۰ آذر, قابل توجه مدیران محترم شرکت های خدماتی / کمیته تعیین صلاحیت ... صفحه 1 از 118 لیست شرکتهای مورد تایید » اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ... www.golestanmcls.ir/list.html Translate this page اسامی شرکتهای ارائه دهنده خدمات پشتیبانی دارای تائید صلاحیت مستقر در استان ... لیست شرکتهای خدماتی دارای گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری. انجمن صنفی شرکت های خدماتی اردبیل - لیست شركتهای خدماتی تائید ... senfekhadamat.blogfa.com/cat-9.aspx Translate this page فهرست اسامی شرکت های ارائه دهنده خدمات پشتیبانی مستقر در شهرستان اردبیل که صلاحیت آنان در اجرای مصوبه شماره 38326/ت27506 مورخ 5/9/81 برای سال 1388 تائید ... بانک اطلاعات شرکت‌های شركت های خدماتی - آفتاب www.aftabir.com/companies/category/1224/شركت-های-خدماتی Translate this page هر روز هزاران مورد شرکت شركت های خدماتی در بانک اطلاعات آفتاب ثبت می شود برای مشاهده به روزترین اطلاعات ... نام واحد شغلی یا زمینه فعالیت مورد نظرتان را وارد کنید:. نام شرکت | راهنمای نام شرکت - ثبت فردا https://sabtefarda.com › ثبت شرکت Translate this page -باید افزود که کلماتی مانند بازرگانی-خدماتی-مهندسی گروه جز سیلاب خاص برای صورت عدد)قابلیت ثبت در نام شرکت ندارند مگر اینکه به صورت حروف قید گردند. لیست شركت های عضو انجمن - انجمن صنفی كارفرمایی شركت های خدماتی ... www.anjomanspg.com/companies.php Translate this page لیست شركت های عضو انجمن ... كلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به انجمن صنفی كارفرمایی شركت های خدماتی گلستان، ثبت 114، میباشد. 3 3 3 123 · شركت ... انجمن صنفی كارفرمایی شركت های خدماتی گلستان anjomanspg.com/ Translate this page لیست شركت های عضو انجمن ... فهرست شرکت های عضو انجمن صنفی شرکت های خدمات پشتیبانی و فنی مهندسی ایران، 1392/5/29 ... 1390/2/4. مصوبه هیئت وزیران در خصوص چگونگی واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی و تعاونی، 1390/2/4. انجمن صنفی کارفرمایان ask-ir.com/ Translate this page لیست دفاتر کارشناسان طرح طبقه بندی مشاغل اداره کار. آمار. جستجوی اعضا. پیوندها. کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر ... روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدمات وپشتیبانی وفنی مهندسی. کلمات زیبا جهت نام شرکت - کیا ثبت kiasabt.com/کلمات-زیبا-جهت-نام-شرکت Translate this page صفحه اصلی · درباره ما · مقالات ثبت شرکت · دانلود · انتخاب نام شرکت · تماس با ما ... لیست طبقات علامت تجاری در ایران(برند تجاری) · مدارک لازم جهت تقاضای ثبت ... اطلاعیه ثبت نام شرکت ها در سامانه تعیین صلاحیت www.anjomanahz.ir/ Translate this page 1395/01/20, لیست شرکت هایی که تعیین صلاحیت گرفتند. 1395/01/ ... 23/03/1393, مجمع عمومی انجمن صنفی شرکت های خدماتی و فنی مهندسی اهواز برگزار نمود. 60/03/ ... لیست آدرس و تلفن شرکت های خدماتی ،نظافتی شهر اینترنتی تهران - دابی www.dabi.ir/JobSearch.aspx?service=شرکت+های+خدماتی+،نظافتی+ بانک اطلاعات مشاغل شرک