تبلیغات
سامانه ایران صنعت - لیست انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی و مهندسی کشور

مرکز جامع ثبت و انتشار مشخصات و سوابق اجرایی شرکتهای صنعتی
 

 

آیا شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کرده اید تا مخاطبین آسانتر و سریعتر شما را بیابند؟

آیا در جستجوی لیست بانک اطلاعات شرکتها و صنایع هستید؟

آیا می خواهید خدمات و محصولات خود را با استفاده از سرویس ایمیل مارکتینگ صنعتی به هزاران متخصص و صنعتگر اطلاع رسانی کنید؟

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا بر روی گزینه های زیر کلیک نمایید

شرکت خود را به دایرکتوری صنایع ایران اضافه کنید

لیست بانک اطلاعات ایران صنعت را دریافت کنیدخدمات و محصولات خود را به صنعتگران اطلاع رسانی کنید

                                       


iran-sanaat.mihanblog.com
iran-sanaati.mihanblog.com
iran-sanaye.mihanblog.com

 

 
iranesanati.mihanblog.com
irane-sanati.mihanblog.com
iranesanaati.mihanblog.com
irane-sanaati.mihanblog.com
iranisanat.mihanblog.com
 
iranisanaat.mihanblog.com
iran-sanaaye.mihanblog.com
www.iransanat.org
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/InfoBank.asp
http://www.iransanat.org/maneger/Content/Documents/Emailing.asp
http://emailing.mihanblog.com
 

 

 فهرست انجمن های صنفی و کانون ها - اداره کل سازمانهای کارگری و ... https://tashakolha.mcls.gov.ir/fa/darayetebar-فهرست-انجمن-های-صنفی-و-کانون-ها فهرست کانون های سراسری دارای اعتبار. فهرست کانون انجمن های صنفی کارگری فهرست کانون های انجمن صنفی کارفرمایی ... انجمن صنفی کارگری و کارفرمایی - اداره کل تعاون ، کار و رفاه ... https://fars.mcls.gov.ir/.../anjoman-انجمن-صنفی-کارگری-و-کارفرمایی-شورای-اسلامی... وظایف و اختیارات انجمن های صنفی کارگری به شرح زیر است : ... واعتبارلازم برای تصمیم گیری ها و انتخابات مسئولان انجمن های صنفی و کانونهای مربوط ، لازم است موارد زیر در اساسنامه تشکل منظور گردد: .... لیست حاضران مجمع که به امضاء آنان رسیده باشد مقررات مربوط به انجمن های صنفی و کانون های مربوط https://tashakolha.mcls.gov.ir/.../ansanfi-مقررات-مربوط-به-انجمن-های-صنفی-و-کانون-ه... آئین نامه چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و ... نامه اصلاح ساختار کانون انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی طبق آئین نامه جدید ... برای تصمیم گیری ها و انتخابات مسئولان انجمن های صنفی و کانونهای مربوط ، لازم است ... این مقررات با پیشنهاد شورای عالی کار در تاریخ 26/6/91به تصویب وزیر تعاون ... انجمن های صنفی کارگری - اداره کل سازمانهای کارگری و ... https://tashakolha.mcls.gov.ir/fa/ak-انجمن-های-صنفی-کارگری وظایف و اختیارات انجمن های صنفی کارگری به شرح زیر است : ... تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، اداره کل سازمان های کارگری و کارفرمایی صورت می ... در سطح صنف ضروری است و برای انجمن صنفی در سطح کارگاه ارائه آخرین لیست بیمه کارگاه کفایت می کند . 3 - انتشار اطلاعیه پذیرش عضو در یکی از روزنامه ها : در صورت تکمیل بودن مدارک و ... تشکل های کارگری و کارفرمایی - اداره کل تعاون،کار و رفاه ... clsw.ir/tashakolha.aspx لیست تشکل های کارگری و کارفرمایی دارای اعتبار باعنایت به اینکه این ... انجمن های صنفی کارگری · انجمن های صنفی کارگری در سطح کارگاه. فهرست تشکل های کارگری و کارفرمایی ایران - تشکل نیوز tashakolnews.com/فهرست-انجمن-های-ایران/ فهرست تشکل های کارگری و کارفرمایی ایران. تشکل های استانی. تشکل های کارفرمایی. تشکل های کارگری ... تشکل های عالی. کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی. اساسنامه نمونه انجمن های صنفی کارفرمایی - تشکل نیوز tashakolnews.com/اساسنامه-نمونه-انجمن-های-صنفی-کارفرما/- که در این اساسنامه به اختصار « انجمن صنفی » نامیده می‌شود. ... کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمانهای کارگری . .... ۹- ایجاد کمیته ها و همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی وسایرمراکزمرتبط. ..... انجمن رسیدگی نموده، لیست کاملی از کلیه دارائیهای انجمن صنفی شامل اموال منقول و ... [PDF]اساسنامه dpdsh.ir/mataleb/asasname.pdf اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ... ﻃﻮر ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ وزارت ﺗﻌﺎون ، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻣﺎده. 3 ... ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ، آﻣﻮزش ، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ... اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻠﻬﺎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﯾﺎ ﮐﺎﻧﻮن ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط در ... دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی. کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران www.icea.ir/ در اجرای سیاست های وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ترویج ، توسعه و تقویت ... نشست مشترک تشکل های کارگری و کارفرمایی بمناسبت روز کارگر. باسم تعالی کلیه تشکل های محترم عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران با ... ها ، سازمان ها ، موسسات و شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری های سراسر ... آیین نامه چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و چگونگی ... www.iranmatikan.com/Law_detail.aspx?LawId=12236 تبصره - - - کانون انجمن ها صنفی صنایع یا حرف در هر استان توسط نمایندگان معرفی ... ماده - 14 - ثبت اساسنامه انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی و کانون های مربوط و ... بند - 3 - همکاری در جهت تاسیس و تقویت شرکت های تعاونی ، صندوق قرض الحسنه ... کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان karfarmayan.ir/ کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان بزرگترین تشکل فرابخشی استان ... ارایه مشاوره به کارفرمایان، انجام کلیه امور مشاوره ای در ارتباط با پرونده های هیأت های ... همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکت های تعاونی مرتبط با وظایف انجمن ها; قبول ... محترم وزیران درخصوص افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار که به ... [PDF]آیین نامه انجمن های صنفی و کانونهای مربوط - ماده 131 قانون کار hitdept.mums.ac.ir/images/hitdept/hospital/31.pdf ﻓﺼﻞ ﺍﻭﻝ – ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﯼ ﺻﻨﻔﯽ ﻭ ﮐﺎﻧﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺑﻮﻁ. ﻣﺎﺩﻩ 1- ﺩﺭ ... ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎﯼ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﯼ ﺻﻨﻔﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮﯼ ﯾﺎ ﮐﺎﺭﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﮏ ﺩﻭﻡ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ .... 6- ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻭ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯼ ﺗﻌﺎﻭﻧﯽ، ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺗﺸﮑﻞ ﻭ ﺗﻼﺵ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ... 8- ﻗﺒﻮﻝ ﻣﺴؤﻭﻟﯿﺖ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﺭﺳﻤﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻭ ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﻪ. آیین نامه تشكیل انجمن های صنفی كارگری و كار ... - پورتال ... https://www.moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News... تبصره 1 : كانون های انجمن های صنفی حرفه یا صنعت خاص در استان ها از اجتماع اعضای اصلی ... تبصره 3 : مجمع كانون عالی انجمن های صنفی كارگری یا كارفرمایی توسط نمایندگان .... 7- همكاری در جهت تأسیس و تقویت شركتهای تعاونی مرتبط با وظایف انجمن. اساسنامه انجمن صنفی كارفرمایی مؤسسات و شركت‌های حمل و نقل ... عبارتست از:«انجمن صنفی کارفرمایی مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل کالای برون ... در جهت شناخت مشکلات کارگری و توصیه و تشویق مؤسسات وشرکتهای عضو در ... تشویق شرکتها و مؤسسات عضو به همکاری با یکدیگر در زمینه های مختلف و ... عدم رعایت مفاد این اساسنامه و توصیه ها ، تصمیمات قانونی هر یک از ارکان انجمن. انجمن صنفی کارفرمایان ask-ir.com/ اساسنامه و بخش نامه; کمیته ها. روسای کمیته ها ... فرم درخواست · لیست دفاتر کارشناسان طرح طبقه بندی مشاغل اداره کار ... اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی · اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان تهران ... اخبار و اطلاعیه ها ... وب سایت انجمن های استان ها ... روابط عمومی انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای خدمات وپشتیبانی وفنی مهندسی. فصل ششم – تشكل های كارگری و كار فرمائی(مواد130تا138) www.accpress.com/news/1389/06/فصل-ششم-تشكل-های-كارگری-و-كار-فرمائیمو/ فصل ششم – تشکل های کارگری و کار فرمائی(مواد۱۳۰تا۱۳۸) ... بین المللی کار و نظایر آن توسط کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایان ، در صورت تشکیل،انتخاب و در ... اخبار مرتبط با کارگران و کارفرمایان در سال 96 | «ای استخدام» www.e-estekhdam.com/اخبار-مرتبط-با-کارگران-و-کارفرمایان/ - برای دریافت اخبار و اطلاع از آگهی های استخدام بانک ها و سازمانهای دولتی و- غیرکارگران حذف و کارگران به لیست بیمه اضافه شوند کار تعاونی‌های کارگران ساختمانی را در اولویت قرار دهید برای مشاهده ..... خبرگزاری ایسنا: رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور معتقد ... اساسنامه انجمن کسب و کار های اینترنتی - انجمن صنفی کسب و ... www.eanjoman.ir/اساسنامه-انجمن اساسنامه انجمن صنفی كارفرمایی فروشگاهای اینترنتی (کسب و کار اینترنتی) شهر تهران ... تعاون ، كار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام آموزش های ... كارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمان های كارگری . ... عضویت و ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان های مرتبط با وظایف انجمن ،در داخل یا ... از برگزاری همایش کانون سراسری انجمن های صنفی کارگران ... www.tamin.ir/News/Item/25018/16/25018.html پرداخت اینترنتی و ارسال لیست حق بیمه کارفرمایان ... رئیس محترم کانون انجمن های صنفی کارگران ایران وروسای کانون های استانی خراسان رضوی و تهران و البرز و. ... سخنران دوم نظری مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون . ...